Konzert mit traditionell japanischen Instrumenten

Konzert

14. Juni 2014, 20.15 Uhr (Türöffnung 19.45)
theater-schwyz, Bahnhofstrasse 178, 6423 Seewen SZ

Organisator: Office N Schwyz

 

Programm
Jogen no Tsuki – Tadao Sawai (Shakuhachi, Koto)
Tsuru no Sugomori – Honkyoku (Shakuhachi)
Gion Shoja, Atsumori no Saigo – aus Heike Monogatari (Biwa)
Onoe no Matsu – Jiuta (Shakuhachi, Koto, Shamisen) u.v.a.


Weitere Informationen:
- Flyer als PDF PDF